- wij -

wij
zijn
het
zuid
land

wij zijn het zuid land

Vanuit de fascinatie voor de breekbare onschuld van een kind maakt het zuid land grimmige sprookjes voor volwassenen waarin het kind centraal staat; als onderwerp en acteur. In onze verhalen verhouden kinderen zich tot een wereld die gedomineerd wordt door regels, denkbeelden en het handelen van volwassenen. Immers staat de puurheid, de hoop en de fantasie van het kind altijd op het spel.
Door personages in een absurdistische, extreme omgeving te zetten met hun eigen systeem van normen en waarden, wordt de thematiek verscherpt en uitvergroot. Op die manier spelen we met het kwetsbare gebied tussen kind zijn en volwassen worden. Tussen onschuld en de maakbaarheid van het leven aan de ene kant en de beperkingen die de volwassen samenleving oplegt aan de andere kant.

het zuid land bestaat uit Jorg van den Kieboom en Hidde Brouwers die elkaar tijdens hun studie aan de Academie voor Theater leerden kennen. Dit was het begin van een vruchtbare samenwerking. De samenwerking bestaat uit nieuwe relevante verhalen ontwikkelen en samen regisseren op de vloer. De teksten worden geschreven door van den Kieboom.

hetzuidland@gmail.com
facebook.com/hetzuidland